Club története

Alapítás

Klubunk Európa legrégebbi, folyamatosan működő, a Hollandiában élő magyarságot tömörítő egyesülete. A club alapításának dátuma 1929. szeptembere. Az első világháború után körülbelül 30.000 sokat szenvedett magyar  gyerek érkezett Hollandiába. Wilhelmina királynő jóvoltából holland családok fogadták be és nevelték fel őket. Sok gyerek maradt végleg itt Hollandiában. Néhányan hazamentek ugyan Magyarországra, de végül mégis visszatértek, és Hollandiát választották új hazájuknak, a holland befogadó családot új családjuknak.
Az itt maradottak alapították 1929-ben, gyökereiket nem feledve, a Hungaria Club-ot.

Alapítók csoportképe

1929-1956 között

Nagyszabású rendezvények jellemzik az 1929-1940 közötti időszakot a Hotel American-ban vagy éppenséggel az Amstel Hotelben, a polgármester és más prominens személyek részvételével. 1945. után megváltozott a rendezvények jellege; az akkor már idősebb generáció kisebb táncestékkel, ünnepségekkel próbálta a klubéletet fellendíteni.

1956-1999 között

Az 1956-os menekültek  több kis csoportosulása végül is beleolvadt az amszterdami magyar klubba.
A vezetőség olyan fiatal erőkkel bővült, mint Gaál úr és Kaczander úr, akik végül Darázsdi Józsefre ruházták az elnöki tisztet. Neki köszönhető, hogy a klub életében ismét pozitív változás állt be; az egyesület élete felvirágzott, és gondoskodott arról, hogy a magyar kultúrát megőrizze és továbbadja. Így például a klub néptánccsoportja éveken keresztül járta az országot programjával, főzőtanfolyamaink és kártyaklubunk közkedveltek voltak. Egyesületünk ebben az időben Amszterdam városától, Julianna királynő közbenjárásával, saját klubhelyiséget kapott évi egy guldenért a Prinsenhofsteeg-en, amit a lengyel klubbal osztott meg. Harminc év után hirtelen el kellett hagynunk a ‘Leeuwenpoortje’-ét. Új klubhelyiségünk a város másik végében talált otthonra 1987-1998 között. Ebben az időben a márciusi ünnepségeket a HEM hotelben tartottuk.

1999 óta

Sajnos Darázsdi úr hosszú betegség után 1999. januárjában elhalálozott. Halála nagy veszteséget jelentett nemcsak a Hollandiában, de Európa más országaiban élő magyarságnak is, mivel szoros kapcsolatot tartott fenn a különböző országokban élő magyarokkal. Betegségének utolsó fázisában jelölte ki az 1999. januári taggyűlést, melyen szavazással hoztak döntést arról, hogy a klub tovább működjön-e vagy sem. Annak ellenére, hogy ezen a gyűlésen Darázsdi úr már nem vehetett részt, egyöntetűen mindenki a klub további működésére szavazott és elnöknek Kántás Pált választották, aki azóta is betölti elnöki tisztjét. Kántás Pál elnök és Berkó József pénztáros áldozatos munkájukért a magyar kormánytól 2008-ban a ‘Munka érdemrend’ ezüst fokozatát kapták.

A klub tiszteletbeli tagjai Marica Woltring és gróf Festetics Dénes (†). Magyar gyökereiket nem feledve rendszeres adományokkal támogatták a klubot.

2004 óta a Buurthuis De Evenaar-ban tartjuk klubestéinket. 2005-ben a klub vezetősége új taggal bővült Hoeks Györky Zsuzsa személyében, akit a tagok a klub titkárává választottak meg. A titkári teendők mellett létrehozta az Amsterdami Magyar Ovi-Sulit, rajz- és tánctanfolyamokat, kiállításokat szervezett és tartott, továbbá fiatal művészek fellépéseiről gondoskodott. 2019-ben beindította a magyar Táncházat is. A klub létszáma az utóbbi időben tekintélyesen megnőtt.

Egyesületünk 2019-ban ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját, amelyről a Magyar Duna TV dokumentumfilmet készített és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától a klub elnöke Kántás Pál kitüntetést kapott a Hungaria Club működése érdekében végzett sok évi elkötelezett munkájáért. Az ünnepség helyszínén megtekinthető volt a Hungaria Clubról és a hollandiai magyarokról készült fotó- és dokumentumkiállítás, melyet Jan Hoeks kutatásai alapján állított össze. A klub még mindig virágzó egyesület és remélhetőleg az is marad. Reményeink közé tartozik, hogy egyre több Hollandiában nagy számban jelenlevő magyar fiatal is megtalál minket és a klub életében aktívan részt vesz. Továbbviszik azt, amit már több mint 90 éve elkezdtünk.

Berkó József negyven év után, 2010-ben a klub rendes évi taggyűlésén lemondott pénztárosi funkciójáról. A Magyar Követség, a Hollandiai Magyar Szövetség képviselői, gróf Festetics Dénes († 2015), valamint klubtagok és barátok jelenlétében köszöntük meg sok évi kitartó munkáját.

A taggyűlés 2010-ben Limp Jánost választotta meg a klub új pénztárosává, aki 2019-ig töltötte be ezt a funkciót.
2020-től 2023 áprilisáig Boér Csilla látta el a Hungaria Club pénztárosi teendőit. A szervezet pénztárosi feladatait ezt követően Jan Hoeks vállalta.

2023 januárjától a Hungaria Club új helyszínen tartja összejöveteleit: Grand Café Frankendael (Middenweg 116, 1097BT Amsterdam).

Összejöveteleink minden magyar kultúra iránt érdeklődőnek nyitottak! Aki nem kíván klubtag lenni, de szívesen látogatja rendezvényeinket, a belépődíj alkalmanként 15,- euro.