Clubhistorie

Het ontstaan

Onze club is de oudste Hongaarse vereniging in Europa die vanaf het begin zonder onderbrekingen de in Nederland wonende Hongaren bijeenbrengt. Na de eerste wereldoorlog heeft koningin Wilhelmina er voor gezorgd dat vele Hongaarse kinderen, ongeveer 30.000, bij Nederlandse gastgezinnen ondergebracht werden om aan te sterken van de vele ontberingen tijdens en na de eerste wereldoorlog. Veel van deze kinderen zijn na verloop van tijd teruggegaan naar Hongarije maar velen zijn hier gebleven en hebben Nederland als hun nieuwe vaderland aangenomen. Zij hebben toen in 1929 de club opgericht.

Groepsfoto van de oprichters

Tussen 1929-1956

In deze periode zijn grote feestavonden georganiseerd in Hotel American en ook wel in het Amstel Hotel, waarbij de burgemeester en vele prominenten Amsterdammers tot de genodigden behoorden. Na 1945 is het aantal feestavonden teruggelopen en er is wel getracht om met dansavonden het clubleven weer aan te wakkeren.

Tussen 1956-1999

De vluchtelingen van 1956 zijn in grote getalen tot de club toegetreden en het bestuur werd hierdoor uitgebreid met jongeren., o.a. de heren Gaál en Kaczander. Na een relatief korte periode is het voorzitterschap overgedragen aan József Darázsdi. Aan hem is te danken dat het clubleven opnieuw in positieve zin veranderde en weer opbloeide. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Hongaarse cultuur bewaard is gebleven. Er is onder zijn leiding een volksdans-groep opgericht waarmee door het gehele land is opgetreden. Ook werd er een Hongaarse kookcursus gegeven en niet te vergeten de gezellige kaartavonden die door vele leden als prettig werden ervaren. De vereniging heeft van de gemeente Amsterdam, door bemiddeling van koningin Juliana, voor een jaarlijkse huur van één gulden een eigen clublokaal gekregen in de Prinsenhofsteeg (Het Leeuwenpoortje) in Amsterdam. Daar werden alle clubactiviteiten gezamenlijk met de Poolse vluchtelingen gehouden. Helaas na 30 fijne jaren moesten we het clubgebouw verlaten en waren we genoodzaakt een andere locatie te gaan zoeken. Dat is toen in Amsterdam West gelukt. Deze locatie werd slechts alleen voor de clubavonden gebruikt. De jaarlijkse herdenking van de nationale feestdag van 15 maart, werd voortaan in het HEM-hotel gevierd.

Vanaf 1999

Helaas is de heer Darázsdi na een langdurige ziekte in januari 1999 overleden en dat was een groot verlies voor de Hongaarse gemeenschap zowel in Nederland als in vele Europese landen waar hij een intens contact mee had. Tijdens zijn laatste ziekteperiode had hij nog een datum voor een algemene ledenvergadering vastgesteld, met als hoofdpunt een stemming te houden of we de clubactiviteiten door moeten laten gaan of wel te beëindigen. Helaas heeft Darázsdi zelf deze vergadering niet meer kunnen bijwonen. Desondanks heeft de vergadering wel plaatsgevonden en waren de leden unaniem van mening om de clubactiviteiten door te laten gaan en werd Pál Kántás gekozen als voorzitter. Pál Kántás voorzitter en József Berkó penningmeester werden voor hun inspanningen in 2008 door de Hongaarse regering onderscheiden met het Zilverenkruis.

In 2005 werd Zsuzsa Hoeks-Györky tot secretaris van de club gekozen. Zij heeft een Hongaarse school opgericht en onder de paraplu van de club onderwijs gegeven. Ook teken- en danscursussen, tentoonstellingen en optredens van jonge artiesten heeft zij georganiseerd en zelf les gegeven. In 2019 heeft Zsuzsa Hoeks-Györky een Hongaarse Danshuis opgericht met samenwerking van de Utrechtse Danshuis.

In 2008 Mw. Marica Woltering en in 2010 graaf Festetics de Tolna (†) honorair consul beide met Hongaarse wortels werden benoemd tot erelid van de Hungaria club 1929. Zij hebben de club door de jaren heen op meerdere manieren ondersteund.

József Berkó trad in 2010 na 40 jaar af als penningmeester en werd opgevolgd door János Limp. János Limp is in 2019 als penningmeester opgevolgd door Csilla Boér die deze functie tot april 2023 heeft vervuld. Sind haar aftreden is Jan Hoeks is de penningmeester.

In 2019 werd het 90 jarige jubileum van de Hungaria club 1929 op het jaarlijkse Bal gevierd op onze nieuw locatie in Haarlem. Op het Hongaarse Bal zijn prominente gasten uit Hongarije aanwezig waaronder de vertegenwoordigers van de Hongaarse regering en de Hongaarse ambassadeur. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de Oostenrijkse Federatie en de Hongaarse DUNA TV aanwezig. Pál Kántás voorzitter heeft voor zijn inspanningen voor de club een onderscheiding van de Hongaarse regering gekregen. De DUNA TV heeft opnames gemaakt van de viering. De films werden in Hongarije meerdere keren uitgezonden.

Jan Hoeks de PR van de club heeft na een uitgebreide onderzoek een fototentoonstelling opgezet met behulp van onder ander de fotoverzameling van József Berkó. De tentoonstelling kon iedereen bezichtigen op het Bal.

Vanaf januari 2023 vinden de bijeenkomsten van de Hungaria Club op een nieuwe locatie plaats: Grand Café Frankendael (Middenweg 116, 1097BT Amsterdam).

Onze bijeenkomsten zijn voor iedereen open die naar de Hongaarse cultuur interesse heeft! U kunt ook zonder lidmaatschap aan onze bijeenkomsten deelnemen tegen betaling van het entree van 15,- euro.