Organisatie

 

HET BESTUUR

VOORZITTER: Pál Kántás - email: pkantas@planet.nl
SECRETARIS: Zsuzsa Hoeks Györky - email: pipihoeksgyorky@gmail.com
PUBLIC RELATIONS: Jan Hoeks
PENNINGMEESTER: Jan Hoeks


STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Klik hier om de Statuten en Huishoudelijke Regelement van de klub te kunnen lezen.


LIDMAATSCHAP

Lid te worden van de club is mogelijk door je te registreren en het lidmaatschap te betalen.

De jaarlijkse contributie bedraagt 55,- euro per persoon.
Dit bedrag is geldig van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar. Betaling kan persoonlijk op een van onze clubavonden of door middel van bankoverschrijving naar:

Penningmeester Hungaria Club
NL53 INGB 0002 4056 36

Mocht u naast het lidmaatschap de club nog extra financiële steun geven, dan zijn we daar zeer dankbaar voor.
Onze bijeenkomsten zijn voor iedereen open die naar de Hongaarse cultuur interesse heeft!

De toegang tot onze clubavonden is gratis voor leden. Voor niet-leden bedraagt het entree 15,- euro per keer.